طراحی و ساخت پروتز آرنج با استفاده از فناوری سه بعدی

 

طراحی و ساخت پروتز آرنج با استفاده از فناوری چاپ سه بعدی توسط دکتر سیروس نکویی دانشیار و مدیر گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکتر امیر حسین نکویی عضو قطب علمی تکنولوژی آموزشی در پزشکی و با همکاری دکتر امیررضا کچوئی عضو هیئت علمی گروه ارتوپدی دانشگاه برای نخستین بار با موفقیت انجام شد. در این عمل با استفاده از فناوری چاپ سه بعدی پروتز اختصاصی سر استخوان رادیوس در بیماری که دچار شکستگی کمپلکس آرنج شده بود،‌ ساخته شد و طی عمل جراحی در بدن بیمار قرار داده شد.این بیمار در اثر حادثه تروماتیک دچار شکستگی و دررفتگی پیچیده ی آرنج شده بود که ابتدا مدل آناتومیک این مورد برای درک دقیق ضایعات شکستگی آن و طرح ریزی پلان جراحی ساخته شد. پس از دریافت  تصاویر CT اسکن و ساخت مدل شکستگی، جراح پی به جابجا شدگی مفصل برد که در تصاویر CT دیده نمیشد و تشخیص این مساله به وسیله چاپ سه بعدی مدل شکستگی امکانپذیر شد

به کمک فناوری چاپ سه بعدی، پروتز دقیق سر رادیوس به صورت شخصی سازی شده (custom-made) برای بیمار ساخته شد. ساخت این پروتز با این دقت بدون استفاده از پرینتر سه بعدی غیر ممکن بود. عد از سفت شدن سیمان و حذف جزئی اضافات آن، پروتز به راحتی و بدون تداخل در استخوان کار گذاشته شد. جالب آن که به دلیل دقت فوق العاده زیاد قطعه ی ساخته شده، تمام حرکات دست در ناحیه آرنج قابل انجام بود و تداخلی در بازه ی حرکت نرمال آرنج وجود نداشت.