کسب رتبه ممتاز هشتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری توسط گروه رادیولوژی

 

همه ساله تمامی دستیاران سال آخر گروه های آموزشی در آزمون دانشنامه تخصصی کشوری شرکت می نمایند. حضور دستیاران دانشگاه های هر شهر در میان نفرات برتر آزمون دانشنامه کشوری، نشان دهنده کیفیت عالی آموزشی در گروه است.

کسب رتبه اول آزمون کشوری در آزمون دانشنامه رادیولوژی در سال ۱۳۹۳ توسط خانم دکتر بیتا عباسی باعث نشان ممتاز هشتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری در سال ۱۳۹۴ برای گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بود.


 

 
     

 

منوی اصلی