کسب رتبه دوم جشنواره مطهری توسط گروه رادیولوژی

 

سنجش در اموزش پزشکی یکی از مراحل مهم آموزشی محسوب می شود. بهترین الگوی سنجش و ارزیابی نهایی دانشجویان الگویی است که علاوه بر ارزیابی شامل موارد آموزشی نیز باشد. به طوری که دانشجو علاوه بر گذراندن آزمون مطالبی را که به خوبی در طی دوره درک نکرده بوده است، فرا بگیرد.

گروه آموزشی رادیولوژی بعد از تهیه بلوپرینت سوالات آزمون نهایی دانشجویان مقطع کارآموزی رادیولوژی، با همکاری مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مهر ماه ۱۳۹۵ اقدام به برگزاری آزمون نهایی رادیولوژی کارآموزان به صورت مجازی و کامپیوتری نمود. یکی از شکایات دانشجویان مقطع کارآموزی از آزمونهای پیشین گروه رادیولوژی، کیفیت پایین تصاویر چاپ شده در برگه های آزمون بود که باعث می شد پاسخ دهی به سوالات برای آنها دشوار باشد. با استفاده از این الگو، امکان استفاده از تصاویر با کیفیت مناسب در آزمون فراهم آمد.. همچنین با استفاده از نرم افزار آزمون موجود در سامانه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشجویان بعد از اتمام آزمون بلافاصله نمرات خود را می بینند و می توانند آزمون را مرور نمایند و پاسخهای صحیح و توضیحاتی در مورد سوالات را مشاهده نمایند که همین مورد باعث ایجاد بار آموزشی بیشتر در آزمون پایان دوره می شود. فرایند ارائه شده مبتنی بر آزمون الکترونیک پایان دوره دانشجویان کارآموزی رادیولوژی به دهمین جشنواره شهید مطهری، موفق به کسب رتبه دوم در حیطه سنجش پزشکی در این جشنواره شد.


 

 
     

 

منوی اصلی